Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Grupa I
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji ,,E" oraz dozoru ,,D" urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną.

Program kursu

SZKOLENIE ENERGETYCZNE GR. I (ELEKTRYCZNA)

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Zasady budowy, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

4

2

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

3

3

Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

1

4

Warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych

2

5

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

2

6

Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

2

 

                                                                      Razem:

14

Prowadzący

Doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną, praktyczną, właściwe przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.

Zapewniamy

Podczas szkolenia energetycznego (GR. I) Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert zapewnia uczestnikom:

 • profesjonalnie przygotowane sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć
 • komplet materiałów dydaktycznych
 • wysoką zdawalność egzaminów końcowych
Dane kontaktowe

Jak zapisać się na szkolenie energetyczne Gr. I?

Zapisy telefoniczne:

Tel. / fax 54 413 70 10
Tel. kom. 504 221 280
Tel. kom 728 904 196

Zapisy przez internet:

bhpekspert@bhpekspert.eu

lub poprzez formularz zgłoszeniowy klikając na poniższy link:

http://www.bhpekspert.biz/pl,zapisz_sie_na_kurs.html

Zapisy w placówkach BHP Ekspert:

Adresy naszych Oddziałów znajdziesz klikając na poniższy link:

http://www.bhpekspert.biz/pl,contact.html

Informacje organizacyjne

Cele kształcenia:

 • celem kursu jest teoretyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną (SPE),
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania prac zwiazanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia energetycznego (Gr. I):

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie
 • ukończony 18 rok życia

Egzamin:

 • Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną (SPE) w zakresie eksploatacji ,,E" lub / i dozoru ,,D"
 • Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość zagadnień określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59; poz. 377).
 • Pobierz wniosek egzaminacyjny

Zakres uprawnień:

ODZ bhp ekspert przeprowadza szkolenie i organizuje egzamin na stanowiska dozoru lub eksploatacji w następującym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci:

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 2. urządzenia , instalacje i sieci   o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 3. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 4. urządzenia elektrotermiczne
 5. urządzenia do elektrolizy
 6. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 7. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8 

 

Cena szkolenia energetycznego Gr. I (elektryczne):

 • 200 zł - kurs przygotowawczy + egzamin państwowy*
 • * Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata egzaminacyjna naliczana jest odpowiednio od każdego wniosku (,,E" i ,,D") oraz grupy (G1, G2, G3).

Tryby szkolenia energetycznego:

 • tryb dzienny - zajęcia prowadzone w tygodniu od godz. 16.00
 • tryb weekendowy - zajęcia prowadzone w sobotę i niedzielę

Miasta, w których organizujemy szkolenia energetyczne (SPE, SEP):

 • Włocławek, Toruń, Olsztyn, Płock, Kutno

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą