Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Grupa II
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji ,,E" oraz dozoru ,,D" urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię cieplną.

Program kursu

SZKOLENIE ENERGETYCZNE GR. II (CIEPŁOWNICZA)

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

4

2

Zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

3

3

Ogólnych zasad racjonalnej gospodarki energetycznej

1

4

Warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych

2

5

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

2

6

Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia

2

 

                                                                      Razem:

14

Prowadzący

Doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną, praktyczną, właściwe przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji ciepłowniczych.

Zapewniamy

Podczas szkolenia energetycznego (GR. II) Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert zapewnia uczestnikom:

 • profesjonalnie przygotowane sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć
 • komplet materiałów dydaktycznych
 • wysoką zdawalność egzaminów końcowych
Dane kontaktowe

Jak zapisać się na szkolenie energetyczne Gr. II (ciepłownicze)?

Zapisy telefoniczne:

Tel. / fax 54 413 70 10
Tel. kom. 504 221 280
Tel. kom 728 904 196

Zapisy przez internet:

bhpekspert@bhpekspert.eu

lub poprzez formularz zgłoszeniowy klikając na poniższy link:

http://www.bhpekspert.biz/pl,zapisz_sie_na_kurs.html

Zapisy w placówkach BHP Ekspert:

Adresy naszych Oddziałów znajdziesz klikając na poniższy link:

http://www.bhpekspert.biz/pl,contact.html

Informacje organizacyjne

Cele kształcenia:

 • celem kursu jest teoretyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną (SPE),
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania prac zwiazanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia energetycznego (Gr. II):

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie
 • ukończony 18 rok życia

Egzamin:

 • Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną (SPE) w zakresie eksploatacji ,,E" lub / i dozoru ,,D"
 • Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość zagadnień określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59; poz. 377).
 • Pobierz wniosek egzaminacyjny

Zakres uprawnień:

ODZ bhp ekspert przeprowadza szkolenie i organizuje egzamin na stanowiska dozoru lub eksploatacji w następującym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci:

Grupa II – Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami     pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia  wentylacji,  klimatyzacji  i  chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW 
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie  ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

 

Cena szkolenia energetycznego Gr. II (ciepłownicza):

 • 200 zł - kurs przygotowawczy + egzamin państwowy*
 • * Opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Opłata egzaminacyjna naliczana jest odpowiednio od każdego wniosku (,,E" i ,,D") oraz grupy (G1, G2, G3).

Tryby szkolenia energetycznego:

 • tryb dzienny - zajęcia prowadzone w tygodniu od godz. 16.00
 • tryb weekendowy - zajęcia prowadzone w sobotę i niedzielę

Miasta, w których organizujemy szkolenia energetyczne (SPE, SEP):

 • Włocławek, Toruń, Olsztyn, Płock, Kutno

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą