Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Szkolenia BHP

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE; SZKOLENIA BHP OKRESOWE; SZKOLENIA BHP W FORMIE E-LEARNING / INTERNETOWE

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert od 2007 r. zajmuje sie organizacją i przeprowadzaniem szkoleń BHP.

Podstawami prawnymi szkoleń BHP jest Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Art. 2373 § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodwego BHP Ekspert organizuje szkolenia okresowe BHP na nastepujących stanowiskach pracy:

 • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących praownikami / możliwa formuła e-learning,
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych,
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych / możliwa formuła e-learning,
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, również wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
 • szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli,
 • szkolenie okresowe BHP dla personelu medycznego.

 

Czasookresy przeprowadzania szkoleń okresowych BHP na poszczególnych stanowiskach pracy:

 • szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata,
 • szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku,
 • szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w w tym kierowników, mistrzów i brygadzistów, pracowników inżynieryjno - technicznych, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Podczas prowadzenia szkoleń wykorzystujemy:

 • starannie dobrane prezentacje do rodzaju prowadzonego szkolenia,
 • przykładowe środki ochrony indywidualnej,
 • mierniki do badania oświetlenia oraz hałasu,
 • fantomy, defibrylatory,
 • zestaw do pozoracji pożarów / każdy z uczestników szkolenia używa gaśnic w warunkach symulowanego pożaru!

Prowadzone przez nas szkolenia są interesujące, praktyczne, a programy szkoleń przygotowujemy pod każdy zakład pracy.

 

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą