Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Kursy kwalifikacyjne

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskiwać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika.

Co to jest kurs kwalifikacyjny?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu: dyplomu technika w danym zawodzie.

Wybierz jeden z dostępnych zawodów i dowiedz się więcejZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
Technik informatykMontaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychWłocławek
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiWłocławek
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
Technik elektrykEksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychWłocławek
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychWłocławek
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
ElektrykMontaż i konserwacja instalacji elektrycznychWłocławek
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
ElektromechanikMontaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejEksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejWłocławek
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
Technik żywienia i usług gastronomicznychOrganizacja żywienia i usług gastronomicznychWłocławek
Sporządzanie potraw i napojówWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
KucharzSporządzanie potraw i napojówWłocławek


ZawódNazwaDostępność w oddziałach ODZ
KelnerOrganizacja usług gastronomicznychWłocławek
Wykonywanie usług kelnerskichWłocławek

Podstawy prawne

Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego
Rozporzadzenie w sprawie podstaway programowej
Ustawa o systemie oświaty

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą