Najpopularniejsze
Urządzenia podlegające pod UDT
SEP
Zawodowe
Komputerowe
Inne
Maszyny budowlane
Kurs Drwal-Pilarz
Adresaci

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu DRWAL - PILARZ.

Program kursu

DRWAL PILARZ

Lp.

Temat

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

1.

Otwarcie kursu - cele,  zadania i organizacja

1

-

1

2.

Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie

1

-

1

3.

Budowa pilarek wg układów.

5

8

13

4.

Charakterystyka pilarek używanych

w leśnictwie.

1

-

1

5.

Paliwa, oleje i smary

1

1

2

6.

Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego

2

6

8

7.

Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna

2

2

4

8.

Technika ścinki i obalania drzew

w warunkach normalnych

3

26

29

9.

Ścinka  drzew  trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów

3

19

22

10.

Technika przerzynki kłód i dłużyc

1

6

7

11.

Technika okrzesywania drzew ściętych

1

6

7

12.

Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności

i ochrony pracy

3

7

10

13.

Wykorzystanie surowca drzewnego

- manipulacja i sortymentacja

2

4

6

14.

Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne)

- budowa i zastosowanie w leśnictwie

2

10

12

15.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku  drwala operatora pilarki

6

-

6

16.

Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

2

2

4

17.

Zagadnienia szczególne do dyspozycji organizatora kursu  (filmy, pokazy, seminaria itp.)

-

4

4

18.

Egzamin końcowy

2

5

7

 

Razem

38

106

144

 
Prowadzący

Instruktorzy realizujący na kursie ćwiczenia z zakresu ścinki i wyrobu drewna legitymują się uprawnieniami instruktorskimi w zakresie nauczania ścinki i pozyskania drewna oraz obsługi pilarek, nadanymi przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych po 1995 roku.

Zapewniamy

Podczas szkolenia DRWAL - PILARZ Ośrodek Doskonalenia Zawodowego BHP Ekspert zapewnia uczestnikom:

 • profesjonalnie przygotowane sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć teoretycznych
 • komplet materiałów dydaktycznych
 • środki ochrony indywidualnej (kaski, przyłbice, spodnie antyprzecięciowe, rękawice)
 • wysokiej klasy pilarki spalinowe
 • wysoką zdawalność egzaminów końcowych
Dane kontaktowe

Jak zapisać się na kurs DRWAL - PILARZ?

Zapisy telefoniczne:

Tel. / fax 54 413 70 10
Tel. kom. 504 221 280
Tel. kom 728 904 196

Zapisy przez internet:

bhpekspert@bhpekspert.eu

lub poprzez formularz zgłoszeniowy klikając na poniższy link:

http://www.bhpekspert.biz/pl,zapisz_sie_na_kurs.html

Zapisy w placówkach BHP Ekspert:

Adresy naszych Oddziałów znajdziesz klikając na poniższy link:

http://www.bhpekspert.biz/pl,contact.html

Informacje organizacyjne

Cele kształcenia:

 • Celem kursu drwal - pilarz jest opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala - operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.
 • Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez uprawnioną jednostkę organizacyjną przemysłowej służby zdrowia, dopuszczającym do pracy w zawodzie drwala - operatora pilarki.

Egzamin:

 • Egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej przed Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzi przedstawiciel Lasów Państwowych.

Zakres uprawnień:

 • Zdobycie uprawnień po zakończonym kursie Drwal Pilarz upoważnia do pracy w tym zawodzie.

Cena kursu DRWAL - PILARZ:

 • 1300 zł
 • istnieje możliwość zakwaterowania: cena noclegu 35 zł / doba / kurs drwal pilarz w systemie tygodniowym trwa 18 dni

Tryby szkolenia:

 • tryb dzienny - zajęcia prowadzone w tygodniu od godz. 10.00
 • tryb weekendowy - zajęcia prowadzone w sobotę i niedzielę

Miasta, w których organizujemy kursy DRWAL - PILARZ:

 • Włocławek, Toruń, Olsztyn, Płock, Kutno

Instrukcje

Instrukcja

Zadaj pytanie specjaliście BHP

Druki do pobrania, BHP i prawo pracy

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Kontakt z naszą firmą